završni rad
Antiproliferativna aktivnost fenolnih ekstrakata borovnice na stanične linije karcinoma
završni rad

Jasna Ančić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica