završni rad
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda
završni rad

Melita Petrić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica