završni rad
Primjena Taguchijevog L9 dizajna eksperimenta na optimizaciju sorpcije bakra
završni rad

Ivana Babić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica