diplomski rad
Pronalažanje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti polinezasićenih masnih kiselina (PUFA) u pacijenata sa shizofrenijom
"sustavni pregled literature" : diplomski rad

Suzana Jukić (2015)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet