diplomski rad
Nuspojave neopioidnih i opioidnih analgetika u Hrvatskoj prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2007. do 2014. godine
diplomski rad

Petra Jurkić (2015)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet