disertacija
Prostorna i vremenska raspodjela antropogenih elemenata u sedimentu Kaštelanskog zaljeva
doktorski rad

Maša Buljac (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije