završni rad
Primjena modificiranog prirodnog zeolita kao materijala za in situ remedijaciju podzemnih voda onečišćenih bakrom i kadmijem
završni rad

Helena Josipa Grubišić Čabo (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica