završni rad
ISPITIVANJE „LOW COST“ SORBENATA KAO MATERIJALA ZA PERMEABILNU REAKTIVNU BARIJERU ZA UKLANJANJE KADMIJA
završni rad

Nika Perčić (2017)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica