disertacija
Razvoj biorazgradivih metalnih implantata : utjecaj modifikacije površine na brzinu dekompozicije i biokompatibilnost
doktorska disertacija

Ivana Škugor Rončević (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek