disertacija
RAZVOJ BIORAZGRADIVIH METALNIH IMPLANTATA: UTJECAJ MODIFIKACIJE POVRŠINE NA BRZINU DEKOMPOZICIJE I BIOKOMPATIBILNOST
doktorska disertacija

Ivana Škugor Rončević (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Kemijski odsjek