diplomski rad
Utjecaj pozicije dvaju PBT miješala u šaržnom kristalizatoru na međuovisnost vremena homogenizacije i brzine nukleacije boraksa
diplomski rad

Dora Kajfež (2016)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica