diplomski rad
Pronalaženje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti antioksidansa u prevenciji karcinoma probavnog trakta
"sustavni" pregled literature : diplomski rad

Kristina Matas (2015)
Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet
Knjižnica
Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet