Pages

Ćaleta, Katarina
Priprema i karakterizacija prirodnog zeolita klinoptilolita obloženog sulfidnim specijama - određivanje selektivnosti pripravljenog uzorka prema Hg(II) u odnosu na ostale dvovalentne katione teških metala
Barišić, Ivona
Priprema i karakterizacija prirodnog zeolita klinoptilolita obloženog željezo sulfidnim specijama - određivanje selektivnosti pripravljenog uzorka prema Hg(II) u odnosu na ostale dvovalentne katione teških metala
Kelavić, Ana
Priprema membrana Ag2S:AgCl:PTFE =1:1:2 s komponentama Ag ili Cu i potenciometrijsko određivanje pri ph=7
Šestanović, Nives
Priprema membrana AgCl:Ag2S:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica željezovih oksida i njihovo potenciometrijsko testiranje pri pH=0 i pH=1
Trtanj, Mia
Prirodna fluorescencija kod bakterija roda Legionella
Cvjetković, Katarina
Prirodna kozmetika u kućnoj radinosti: macerati, kreme i sapuni od latica divlje ruže (Rosa canina L.)
Stojanac, Andrea
Prisustvo sredstava ovisnosti u uzorcima urina u novorođene djece
Smajić, Dominik
Procesi proizvodnje etilena iz neobnovljivih i obnovljivih izvora
Šumelj, Ivana
Procjena aktivnosti fotoosjetljivih bojila antocijanina, rhodamina B i metil plavog za primjenu u solarnim ćelijama
Katinić, Tanita
Procjena aktivnosti solarnih ćelija na osnovi nanokristaličnog ZnO uz različite uvjete priprave aktivnog filma
Ercegović, Matej
Procjena kvalitete grafitnog filma za DSSC mjerenjem površinske otpornosti
Jukić, Ivona
Procjena opasnosti živom onečišćenog tla na okoliš s područja rudnika Idrija - praćenje pH, električne vodljivosti i ukupne koncentracije izlučene žive

Pages