Pages

Antimikrobni učinak ekstrakta zelenog čaja na patogene uzročnike kvarenja hrane
Antimikrobni učinak ekstrakta zelenog čaja na patogene uzročnike kvarenja hrane
Josipa Bumbak
Povećan broja oboljenja uzrokovanih patogenim mikroorganizmima koji se nalaze u hrani dovodi do sve veće zabrinutosti potrošača oko sigurnosti hrane. Također, konzumacija hrane pripravljene korištenjem sintetskih aditiva postaje sve upitnija. Stoga, brojne studije nastoje pronaći nove i prirodne aditive, kao što su biljni ekstrakti, koji bi osigurali ispravnu i sigurnu hranu. Upravo je kemijski sastav biljke zaslužan za njen antimikrobni ili antioksidacijski učinak. ...
Antioksidacijska aktivnost fenola: interakcija derivata hidroksibenzojeve kiseline
Antioksidacijska aktivnost fenola: interakcija derivata hidroksibenzojeve kiseline
Nina Jolić
Posljednjih godina sve više raste interes znanstvenika za fenolne spojeve zbog njihove dokazane biološke aktivnosti koja ih čini zanimljivima farmaceutskoj, kozmetičkoj i prehrambenoj industriji. U ovom završnom radu zadatak je bio odrediti antioksidacijsku aktivnost pet hidroksibenzojevih kiselina, i to galne, vanilinske, protokatehinske, siriginske i gentisinske kiseline, FRAP metodom. Osim čistih spojeva testirane su ekvimolarne smjese navedenih fenolnih kiselina pri...
Antioksidacijska aktivnost fenola: interakcija derivata hidroksicimetne kiseline
Antioksidacijska aktivnost fenola: interakcija derivata hidroksicimetne kiseline
Lucija Vrdoljak
Danas se fenoli, sve češće, smatraju možda najkorisnijim fitokemikalijama u hrani zahvaljujući izuzetno dobroj antioksidacijskoj aktivnosti. Pozitivni antioksidacijski učinci pojedinih fenolnih spojeva su dobro istraženi i razlike u njihovoj aktivnosti pripisivale su se razlikama u kemijskoj građi molekula. Cilj ovog rada bio je odrediti antioksidacijsku aktivnost odabranih fenolnih kiselina iz podgrupe derivata cimetne kiseline (p-kumarinska, ferulinska, sinapinska, kava i...
Antioksidacijska aktivnost izolata hlapljivih spojeva brokule i kineske brokule pripravljenih primjenom mikrovalne ekstrakcije
Antioksidacijska aktivnost izolata hlapljivih spojeva brokule i kineske brokule pripravljenih primjenom mikrovalne ekstrakcije
Nina Jolić
Povrće iz porodice kupusnjača (Brassicaceae) karakterizira prisutnost glukozinolata, skupine sekundarnih biljnih metabolita, čiji razgradni produkti pokazuju izrazito dobru biološku aktivnost. Cilj ovo rada bila izolacija hlapljivih sastojaka iz brokule (Calabrese broccoli) i kineske brokule (Romanesco broccoli). Frakcije su izolirane iz svježeg biljnog materijala korištenjem uređaja za mikrovalnu ekstrakciju (400 W, 98°C, 35 min), a analizirane primjenom tehnike...
Antioksidacijska svojstva ljekovitog bilja
Antioksidacijska svojstva ljekovitog bilja
Marina Smoljo
Zabrinutost potrošača o štetnosti sintetskih aditiva sve više utječe na primjenu prirodnih aditiva koji jednako dobro mogu osigurati sigurnu i kvalitetnu hranu. Interes za mogućom primjenom prirodnih dodataka u hrani, bilo da se spriječi rast patogena koji se prenose hranom ili da se odgodi njeno oksidativno kvarenje, sve je veći. Mnoga istraživanja ukazuju na činjenicu da biljni ekstrakti zahvaljujući fenolnim spojevima, posjeduju dobra antioksidacijska svojstva. Za ...
Antioksidacijska svojstva začinskog bilja
Antioksidacijska svojstva začinskog bilja
Anita Crnjac
Pod utjecajem različitih čimbenika u organizmu se stvaraju štetni slobodni radikali, koji predstavljaju stalnu prijetnju ljudskom organizmu. Kako bi se obranio od istih organizam u normalnom fiziološkom stanju proizvodi antioksidanse, molekule sposobne da spriječe oksidaciju drugih molekula. Brojnim istraživanjima pokazalo se da različite vrste začinskog bilja imaju značajna antioksidacijska svojstva u borbi protiv slobodnih radikala i pozitivan učinak na ljudsko...
Antioksidacijske metode: metoda ORAC (engl. Oxygen Radical Absorbance Capacity)
Antioksidacijske metode: metoda ORAC (engl. Oxygen Radical Absorbance Capacity)
Ana Mišković
Zbog brojnosti i kemijske raznolikosti molekula antioksidansa, različitih mehanizama njihova djelovanja, kao i ciljanih molekula na koje se želi ispitati njihov utjecaj, do danas je razvijen veliki broj antioksidacijskih metoda. Kako se niti jedna od postojećih metoda nije pokazala prikladnom da u potpunosti reflektira antioksidacijski kapacitet i svojstva uzorka, uobičajeno je da se u istraživanjima koristi nekoliko metoda koje se temelje na...
Antioksidacijski potencijal ekstrakata raštike (Brassica oleracea L. var. acephala)
Antioksidacijski potencijal ekstrakata raštike (Brassica oleracea L. var. acephala)
Glorija Granić
Raštika (Brassica oleracea L. var. acephala) je autohtona hrvatska povrtna kultura, osobito popularna u južnom priobalju Dalmacije i susjedne Bosne i Hercegovine ali nažalost vrlo malo istražena. Razvojem znanosti i projektima koji se oslanjaju na popularizaciju autohtonih kultura, raštika danas postaje sve češće predmetom istraživanja zbog svog bogatog nutritivnog sastava i biološkog učinka na ljudsko zdravlje. U ovom radu ispitana je primjena različitih metoda...
Antioksidacijski potencijal različitih ekstrakata jadranskih algi
Antioksidacijski potencijal različitih ekstrakata jadranskih algi
Marina Smoljo
Kada se slobodni radikali nagomilavaju u našem organizmu i nadvladaju mehanizam antioksidativne zaštite javlja se stanje koje se naziva oksidacijski stres. Antioksidansi su aktivne tvari prisutne u hrani koji usporavaju ili inhibiraju djelovanje slobodnih radikala. Za određivanje aktivnosti nekog uzorka, odnosno antioksidansa, koriste se različite metode temeljene na različitim mehanizmima djelovanja. Mnoga istraživanja ukazuju na činjenicu da...
Antiproliferacijski utjecaj valencena na dvije stanične linije karcinoma
Antiproliferacijski utjecaj valencena na dvije stanične linije karcinoma
Dorotea Perović
Tumor je naziv za abnormalnu nakupinu tkiva koja moţe biti maligna ili benigna. Maligni oblik tumora epitelnog podrijetla naziva se karcinom. Rak pluća i mokraćnog mjehura jedni su od najčešćih oblika tumora u svijetu i Hrvatskoj. Češće se javljaju kod muškaraca, ali i ţene oboljevaju od njih. Javljaju se u osoba starijih od 60 godina i ukoliko se dijagnosticiraju u ranoj fazi, postoji šansa za izlječenje. Terpenoidi su hlapljivi nezasićeni ugljikovodici...
Antiproliferativna aktivnost fenolnih ekstrakata borovnice na stanične linije karcinoma
Antiproliferativna aktivnost fenolnih ekstrakata borovnice na stanične linije karcinoma
Jasna Ančić
U životu suvremenog čovjeka hrana je jedan od najznačajnijih činitelja društvenog i socijalnog statusa, te zdravlja i načina života. Zbog velikog porasta kroničnih bolesti današnji se čovjek sve više orijentira ka zdravoj prehrani i prirodnim lijekovima u prevenciji različitih oboljenja. Upotrebljavamo li hranu u umjerenim količinama i raznoliko, ona nam je najbolje osiguranje otpornosti organizma prema bolestima. U ovom radu pripremljeni su fenolni ekstrakti borovnice...
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki crne (Brassica nigra L.) i smeđe (Brassica juncea L.) gorušice
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki crne (Brassica nigra L.) i smeđe (Brassica juncea L.) gorušice
Josipa Divić
Osim što je nužna za život, hrana uvelike utječe na sve aspekte čovjekova života, najviše na zdravlje. Pravilna prehrana ispunjena raznolikom i zdravom hranom posebno biljnim vrstama bogatim fitokemikalijama, osigurava veliku otpornost organizma na različita oboljenja pa tako i na karcinom. Suočen s velikim porastom kroničnih bolesti čovjek sve češće odabire zdravu prehranu i prirodne lijekove s ciljem prevencije različitih oboljenja. U ovom ...

Pages