Pages

Karakterizacija disperznog sustava metodom laserske difrakcije
Karakterizacija disperznog sustava metodom laserske difrakcije
Ana Jozić
Definiranje stanja grubodisperznog sustava zahtjeva prikaz sastava tog sustava, homogenost mješavine, kao i granulometrijsko stanje disperzne faze. Određivanje veličine i raspodjele veličina čestica često je ključno pri utvrđivanju ishoda proizvodnog procesa, ali i same kvalitete proizvoda. Različite veličine čestica, kao i različite raspodjele veličina tih čestica mogu značajno utjecati na odvijanje određenog procesa tj. na brzinu kemijske ...
Karakterizacija hlapljivih spojeva iz trajne kobasice Bosanski sudžuk
Karakterizacija hlapljivih spojeva iz trajne kobasice Bosanski sudžuk
Josipa Pupačić
Bosanski sudžuk,suha fermentirana kobasica,proizvodi se u većini dijelova Bosne i Hercegovine, i jedna je od tradicionalnihh kobasica na tom području. Tijekom procesiranja fermentiranih proizvoda odvijaju se brojne enzimatske i neenzimatske reakcije koje dovode do povećanja koncentracije hlapljivih komponenata aroma. Te komponente su odgovorne za specifične okusne i mirisne osobine ovog proizvoda. Za ekstrakciju hlapljivih spojeva iz uzoraka korištena ...
Karakterizacija hlapljivih spojeva salame od mesa istarskog magarca
Karakterizacija hlapljivih spojeva salame od mesa istarskog magarca
Dora Kovačić
Uz bioraznolikost lokalnih pašnjaka i specifičnih geofizičkih uvjeta istarskog podneblja razvila se autohtona pasmina istarskog magarca čije je meso jedinstvene kvalitete. U skladu s potrebama tržišta, ali i s uviđajnim povećanjem populacije narasla je potreba za stvaranjem suhomesnatih proizvoda od mesa istarskog magarca. Jedan takav proizvod je trajna sušena salama koja u svom sastavu osim mesa istarskog magarca sadrži i istarsko crno vino....
Karakterizacija mikroplastike iz sedimenta plaže Bačvice i ušća Neretve
Karakterizacija mikroplastike iz sedimenta plaže Bačvice i ušća Neretve
Ivana Dodig
U ovom radu provedena je karakterizacija i identifikacija mikroplastičnog otpada nađenog u sedimentu gradske plaže Bačvice u Splitu i na ušću Neretve. Uzorkovanje i separaciju uzoraka proveo je Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Uzorci su dostavljeni na adresu Kemijsko – tehnološkog fakulteta u Splitu gdje je provedena daljnja analiza. Karakterizacija mikroplastike izvršena je nad 228 ispitaka s lokacije Bačvice u Splitu i 32 ispitka s Neretve. Ispitci su...
Karakterizacija pjenastog polistirena nakon oporabe
Karakterizacija pjenastog polistirena nakon oporabe
Mirna Borić
U ovom radu izvršena je izolacija limonena iz kore naranči te njegova primjena kao ekološki prihvatljivog otapala u postupku oporabe pjenastog polistirena (PS-E). Zaostali limonen prilikom oporabe uklonjen je postupkom precipitacije neotapalom (metanol). Cilj je bio istražiti utjecaj precipitacije na strukturu i toplinska svojstva pjenastog polistirena primjenom infracrvene spektroskopije i diferencijalne pretražne kalorimetrije. Infracrvena ...
Karakterizacija procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
Karakterizacija procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac Šibensko-kninske županije
Kristina Gavrić
U radu je provedena karakterizacija uzorka procjedne vode s odlagališta komunalnog otpada Bikarac u Šibensko-kninskoj županiji. Karakterizacija je obuhvatila ispitivanje fizikalnih, kemijskih i bioloških pokazatelja (boja, pH, električna provodnost, mutnoća, ukupno raspršene tvari, ukupno otopljene tvari, BPK 5 , KPK Cr , dušik po Kjeldahlu, amonijakalni dušik, ukupni fosfor, Cl - , CN - , fenoli, As, Cr, Hg, Ni, Cu, Zn, Pb, ukupni koliformi) te...
Kemija Allium-a: GC-MS analiza tiosulfinata u četiri odabrane biljne vrste
Kemija Allium-a: GC-MS analiza tiosulfinata u četiri odabrane biljne vrste
Mia Matić
Sulphur-containing plant metabolites include a variety of chemical structures, varying from primary metabolites such as sulphur-containing amino acids to secondary metabolites like, thiosulfinates, glucosinolates and others. In recent years, volatile sulphur compounds have been assigned important biological properties, including antioxidant, antibacterial, etc. The aim of the work was to uncover sulphur containing constituents of Allium...
Kemijska analiza hlapljivih spojeva craft piva ''Mrka''
Kemijska analiza hlapljivih spojeva craft piva ''Mrka''
Danica Sinovčić
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva craft piva „Mrka“. Tijekom proizvodnje craft piva „Mrka“ dodani su začini poput metvice, cimeta, muškatnog oraščića i čokolade radi poboljšanja mirisa i okusa piva. Hlapljivi spojevi izolirani su dvjema različitim metodama: mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) s dva različita vlakna te kontinuiranom ekstrakcijom tekuće-tekuće s organskim otapalom te su analizirani spregnutom...
Kemijska analiza vode za piće
Kemijska analiza vode za piće
Ana Mlakić
Voda je jedinstveni kemijski spoj te zauzima najveći dio planete Zemlje. Iako se Zemlja naziva „Plavi planet“ dostupnost i zalihe pitke vode su ograničene. Kakvoća vode za piće prati se veličinom pojedinih pokazatelja (kemijskih, fizikalnih i bioloških) koji govore o sastavu, koncentraciji i svojstvima pojedinih tvari prisutnih u vodi, a koji su propisani pravilnicima, uredbama i zakonima. Voda koja se upotrebljava za piće mora biti bez štetnih...
Kemijski sastav i antikolinesterazna aktivnost eteričnih ulja dalmatinskog buhača
Kemijski sastav i antikolinesterazna aktivnost eteričnih ulja dalmatinskog buhača
Klaudia Tutek
Dalmatinski buhač (lat. Chryanthemum cinerariifolium, Vis., sinonim Tanacetum cinerariifolium) pripada porodici Asteraceae. Biljka raste u suhim i kamenitim područjima i strogo je zaštićena vrsta. Biljka uz farmakološko, antioksidacijsko i inhibicijsko djelovanje pokazuje i insekticidno svojstvo. Piretrini koji se nalaze u sjemenkama buhača djeluju toksično na živčani sustav insekata, riba i zmija, dok je toksičnost puno manja prema sisavcima i pticama. Acetilkolinesteraza je...
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz iglica čempresa, gluhača i alepskog bora
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz iglica čempresa, gluhača i alepskog bora
Ana Vučković
Eteriĉna ulja iz iglica ĉempresa (Cupressus sempervirens L.), gluhaĉa ili primorske somine (Juniperus phoenicea L.) iz porodice ĉempresovki (Cupressaceae) te alepskog bora (Pinus halepensis Miller) iz porodice borovki (Pinaceae) izolirana su metodom vodene destilacije u aparaturi po Clevengeru. Kemijski sastav izoliranih ulja je odreĊen pomoću vezanog sustava plinske kromatografije s masenom spektrometrijom (GC-MS). Najzastupljeniji spoj kod eteriĉnih ulja...
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz sjemenki gorke naranče
Kemijski sastav i biološka aktivnost eteričnog ulja iz sjemenki gorke naranče
Ana Vučković
Gorka naranča (Citrus aurantium L.) je biljka iz porodice Rutaceae koja je nastala križanjem pomela (Citrus maxima Merr.) i mandarine (Citrus reticulata Blanco, 1837). Proizvodi eterična ulja u cvijetu, listu, plodu, kori i sjemenkama. Eterično ulje sjemenki gorke naranče izolirano je metodom vodene destilacije u aparaturi po Clevengeru te mu je određen kemijski sastav vezanim sustavom plinska kromatografija – spektrometrija masa (GC-MS). Analizom je dobiveno ...

Pages