Paginacija

Uloga kalcija u prijenosu signala
Uloga kalcija u prijenosu signala
Narda Stipanović
Ljudski organizam je izgrađen od velikog broja minerala, a jedan od najzastupljenijih je kalcij. Većina tog minerala se nalazi u kostima gdje ima funkciju održavanja gustoće i čvrstoće. Kalcij se ne može proizvesti u tijelu pa ga moramo uzimati hranom. Za njegovu apsorpciju osobito je važan vitamin D. Pronađeno je da Ca 2+ nije raspoređen u cijeloj stanici, a tehnologija protočne citometrije nudi brojne prednosti u odnosu na tradicionalne tehnike za mjerenje ...
Uloga katalize u stanici
Uloga katalize u stanici
Franka Delonga
Reaktivne kisikove vrste sadrže reaktivan kisik koji proizvode živi organizmi kao rezultat staničnog metabolizma. Obrambeni mehanizam koji sprječava oštećenja uzrokovana reaktivnim kisikovim vrstama predstavljaju antioksidansi koji mogu biti enzimski i neenzimski. Enzimi su proteinske molekule tercijarne ili kvarterne strukture koje imaju katalitičku sposobnost i specifičnost za određene kemijske reakcije. Katalaza je enzim iz skupine oksidoreduktaza, ...
Uporaba biljnih ekstrakata u svrhu poboljšanja oksidacijske stabilnosti odabranih proizvoda ribarstva
Uporaba biljnih ekstrakata u svrhu poboljšanja oksidacijske stabilnosti odabranih proizvoda ribarstva
Glorija Granić
U ovom radu istraživana je uporaba biljnih ekstrakata (ružmarina, mravinca, lavande, matičnjaka i vriska te njihovih mješavina) u svrhu poboljšanja oksidacijske stabilnosti mariniranih kozica i ribljeg ulja. Tiobarbiturni test (TBARS) se koristio u analizi sekundarnih produkata oksidacije u mariniranim kozicama, a rancimat metoda u ispitivanju oksidacijske stabilnosti ulja. Kod TBARS metode najbolji učinak pokazao je ekstrakt mravinca, dok je od mješavina se ...
Uporaba polielektrolita u razvoju elektrokemijskih senzora metodom ''sloj na sloj''
Uporaba polielektrolita u razvoju elektrokemijskih senzora metodom ''sloj na sloj''
Ivana Ripić
Razvoj osjetilnih premaza, važnih elemenata senzora koji ujedinjuju funkcionalnost, jednostavnost, kemijsku i fizičku stabilnost, ima veliku uloga u napretku elektrokemijskih senzorskih sustava. Zbog svoje raznolikosti i jednostavnosti korištenja, polielektroliti su vrlo čest odabir u izradi elektrokemijskih osjetilnih slojeva. Polielektroliti se u strukturama elektrokemijskih senzora najčešće koriste za zarobljavanje (ugradnja, imobilizacija) raznih...
Uporaba polielektrolita u razvoju elektrokemijskih senzora metodom nakapavanja / umakanja
Uporaba polielektrolita u razvoju elektrokemijskih senzora metodom nakapavanja / umakanja
Lucija Sinković
Razvoj osjetilnih premaza, važnih elemenata senzora koji ujedinjuju funkcionalnost, jednostavnost, kemijsku i fizičku stabilnost, ima veliku ulogu u napretku elektrokemijskih senzorskih sustava. Zbog svoje raznolikosti i jednostavnosti korištenja polielektroliti su vrlo čest odabir u izradi elektrokemijskih osjetilnih slojeva. Polielektroliti se u strukturama elektrokemijskih senzora najčešće koriste za imobilizaciju raznih materijala u osjetilne slojeve. Ti materijali povećavaju...
Upotreba liposoma u cilju povećanja antioksidacijske aktivnosti ekstrakata borovnice
Upotreba liposoma u cilju povećanja antioksidacijske aktivnosti ekstrakata borovnice
Maša Jelavić - Šako
Vitamini, minerali i ostale hranjive tvari imaju zaštitni učinak na zdravlje organizma. Znanstvene spoznaje upućuju na to da antioksidansi utječu na smanjenje rizika od kroničnih bolesti, karcinoma i kardiovaskularnih poremećaja. Prirodno se javljaju u voću i povrću te cjelovitim žitaricama koji predstavljaju njihov glavni izvor za ljudski organizam, pa su tako i borovnice izuzetno bogate antioksidansima. Učinkovitost antioksidansa u ljudskom organizmu...
Usporedba aktivnosti solarnih ćelija uz primjenu komercijalnih fotoosjetljivih bojila: rutenijskog N3, rhodamina B te metil plavog
Usporedba aktivnosti solarnih ćelija uz primjenu komercijalnih fotoosjetljivih bojila: rutenijskog N3, rhodamina B te metil plavog
Andrej Konjevoda
U ovom završnom radu provedena je priprema tehnološke vode različitim taložnim postupcima u laboratorijskom mjerilu. Tijekom eksperimenta korišteni su: vapno na hladno, vapno na toplo, vapno- soda postupak i vapno-lužina postupak. Učinkovitost dekarbonizacije vapnom na hladno iznosila je 74 %. Svi postupci kemijskog mekšanja vode bili su uspješni. Najmanju učinkovitost mekšanja imao je taložni postupak vapnom na toplo, a učinkovitost mekšanja iznosila je 67 %....
Usporedba fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti ekstrakata bijelog i crnog češnjaka pripravljenih postupkom ekstrakcije mikrovalovima
Usporedba fenolnog sastava i antioksidacijske aktivnosti ekstrakata bijelog i crnog češnjaka pripravljenih postupkom ekstrakcije mikrovalovima
Nina Mimica
Povrće iz porodice lukova (Alliaceae) odlikuje prisutnost brojnih fitokemikalija koje pokazuju značajnu biološku aktivnost. Zasigurno jedna od najistraživanijih biljnih vrsta iz ove porodice je češnjak (Allium sativum L.) kojem su do danas u brojnim studijama dokazana različita pozitivna svojstva. Cilj ovog rada bio je pripraviti ekstrakte svježeg češnjaka i crnog češnjaka (dobivenog postupkom fermentacije svježeg češnjaka) korištenjem uređaja za mikrovalnu ekstrakciju...
Usporedba hlapljivih spojeva dalmatinske pancete, istarske pancete i schwarzwaldske slanine
Usporedba hlapljivih spojeva dalmatinske pancete, istarske pancete i schwarzwaldske slanine
Toni Bujas
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva dalamtinske i istarske pancete te schwarzwaldske slanine. Hlapljivi spojevi izolirani su mikroekstrakcijom vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) korištenjem plavog i sivog vlakna. Analiza izoliranih hlapljivih spojeva uzoraka provedena je metodom plinske kromatografije – spektrometrije masa (GC-MS). Dobiveni rezultati ukazuju kako različiti postupci prerade i proizvodnje utječu na ...
Usporedba izrade krivulja umjeravanja na Perkin Elmerovim spektrofotometrima serije Lambda
Usporedba izrade krivulja umjeravanja na Perkin Elmerovim spektrofotometrima serije Lambda
Ivana Vekić
U ovom završnom radu uspoređena je izrada krivulja umjeravanja za dva različita spektorofotometra proizvođača Perkin Elmer: Lambda 25 i Lambda EZ 201. Pripremljene su vodene otopine bakrovog(II) klorida dihidrata te kobaltovog(II) klorida heksahidrata kojima su izmjerene odgovarajuće apsorbancije te izrađene krivulje umjeravanja. Iako se radi o dva različita modela, linearno dinamičko područje je za obje krivulje umjeravanja identično. ...
Usporedba količine sorbiranih bakrovih iona te učinkovitosti sorpcije na zeolitu pri različitim temperaturama
Usporedba količine sorbiranih bakrovih iona te učinkovitosti sorpcije na zeolitu pri različitim temperaturama
Slaven Dragićević
Ispitana je sorpcija bakrovih iona na sintetskom zeolitu NaX u ovisnosti o različitim početnim koncentracijama otopina bakrovog(II) klorida pri dvije različite temperature: 28°C i 31°C. Eksperiment je proveden u šaržnim reaktorima pri brzini miješanja od 200 okr min-1, u trajanju od 1,5 h. Uočeno je da ravnotežna količina sorbiranih bakrovih iona iz otopine bakrovog(II) klorida na zeolitu (qe) raste s povećanjem ravnotežne koncentracije bakrovih iona u otopini (ce) pri obje...
Usporedba kompostiranja biootpada malih decentraliziranih uređaja
Usporedba kompostiranja biootpada malih decentraliziranih uređaja
Ena Dadić
Decentralizirani uređaji za kompostiranje su danas prepoznati kao ključ za rješavanje problema zbrinjavanja biorazgradivog otpada u urbanim područjima te predstavljaju korak ka postizanju održivosti preradom manjih količina otpada na izvoru njegovog nastanka. U ovom radu je uspoređen proces kompostiranja biootpada u tri decentralizirana kompostera: „C-EcoForHome komposteru“ uz dodatak inokulanta s anaerobnim mikroorganizmima i dva „Organko“ kompostera uz dodatak inokulanta s...

Paginacija