Paginacija

Procjena opasnosti živom onečišćenog tla na okoliš s područja rudnika Idrija - praćenje pH, električne vodljivosti i ukupne koncentracije izlučene žive
Procjena opasnosti živom onečišćenog tla na okoliš s područja rudnika Idrija - praćenje pH, električne vodljivosti i ukupne koncentracije izlučene žive
Ivona Jukić
Rudnik Idrija u Sloveniji bio je drugi najveći rudnik žive na svijetu i značajan antropogeni izvor žive. Tlo u okolici rudnika još uvijek sadrži od 10 do čak 10 000 mg Hg/kg na drevnim mjestima pečenja rude. Budući da je Idrija krško područje postoji opasnost od infiltracije žive oborinskim vodama u dublje slojeve tla te u konačnici i u podzemne vode. Kako bi se procijenio utjecaj žive na okoliš u području rudnika Idrija i šire, potrebno je ispitati njeno potencijalno...
Procjena prirodnog zeolita kao punila u propusnim reaktivnim barijerama za remedijaciju podzemne vode onečišćene kadmijem i cinkom
Procjena prirodnog zeolita kao punila u propusnim reaktivnim barijerama za remedijaciju podzemne vode onečišćene kadmijem i cinkom
Matea Šušnjara
Ispitana je mogućnost primjene prirodnog zeolita klinoptilolita kao punila u propusnim reaktivnim barijerama (PRB) za zaštitu podzemnih voda od onečišćenja teškim metalima. Za simuliranje dinamičkih uvjeta u podzemlju provedeni su eksperimenti u koloni na nepomičnom sloju prirodnog zeolita klinoptilolita propuštanjem binarne vodene otopine kadmija i cinka od vrha prema dnu kolone pri protocima od 1, 2, 3 i 4 mL/min. Iz dobivenih eksperimentalnih rezultata ...
Procjena utjecaja onečišćenja zraka na kulturnu baštinu
Procjena utjecaja onečišćenja zraka na kulturnu baštinu
Karla Jurlina
U ovom radu analiziran je utjecaj onečišćujućih tvari (SO 2 , NO x , klorida, prizemnog ozona, krutih čestica i pH kiše), meteoroloških i hidroloških parametara na brzinu korozije materijala spomenika kulturne baštine (čelika, cinka, aluminija, bakra i bronce) i na površinsko propadanje vapnenca i pješčenjaka za aglomeraciju Zagreb i aglomeraciju Rijeka. Na osnovi dobivenih rezultata uočena je međuovisnost poboljšanja kvalitete zraka, tj. smanjenje...
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Dubrovnik
Procjena životnog ciklusa sustava gospodarenja komunalnim otpadom: studija slučaja grad Dubrovnik
Matea Matić
U ovom diplomskom radu analizirano je integralno gospodarenje komunalnim otpadom primjenom aplikacijske programske podrške za procjenu životnog ciklusa Integrated Waste Management Model. Integralno gospodarenje otpadom podrazumijeva cjelovito sagledavanje životnog vijeka otpada i njegovo kruženje (kretanje) u okolišu zbog optimalnog upravljanja otpadom uz visok stupanj zaštite zdravlja i očuvanje okoliša. Procjena životnog ciklusa sustava...
Profil hlapljivih spojeva aromatiziranih maslinovih ulja
Profil hlapljivih spojeva aromatiziranih maslinovih ulja
Marijana Zenčić
Maslina (Olea euroapea L.) je jedna od najpoznatijih biljaka mediteranskog podneblja te se smatra najstarijom kultiviranom biljnom vrstom. Iz ploda masline dobiva se maslinovo ulje. U današnje vrijeme sve je više znanstvenih istraživanja i spoznaja o maslinovom ulju te njegovom utjecaju na zdravlje. Osim ljekovitih svojstava, kao što su utjecaj na probavni i krvožilni sustav, maslinovo ulje se koristi u kozmetičke svrhe i održavanje ljepote. U zadnje vrijeme ...
Profil hlapljivih spojeva cvjetnog meda
Profil hlapljivih spojeva cvjetnog meda
Mateja Trupina
Pripadnici životinjskog carstva malih dimenzija, iznimno važni za ljudski život na Zemlji, su pčele. Medonosne pčele u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj su Apis mellifica, Apis cerana i Apis mellifera. Pčelinji proizvodi su med, pčelinji otrov, polen, matična mliječ, vosak. Senzorska svojstva meda čine boja, okus i miris. Hlapljivi spojevi su nositelji mirisa prehrambenih proizvoda, pa tako i meda. Kako je miris jedna od komponenti arome, hlapljivi spojevi se često...
Profil hlapljivih spojeva kore mandarine sorte Zorica
Profil hlapljivih spojeva kore mandarine sorte Zorica
Suzana Ljubas
U ovom radu analiziran je kemijski sastav hlapljivih spojeva svježe i suhe kore mandarine sa OPG- a Marijana Sršljena. Hlapljivi spojevi izolirani su metodom mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS- SPME) uz pomoć plavog vlakna (PDMS/DVB). Dobiveni uzorci analizirani su vezanom tehnikom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). HS-SPME/GC-MS metodom identificiran je 21 spoj u svježoj kori mandarine, dok je u suhoj kori identificirano 19 spojeva....
Profil hlapljivih spojeva likera od limuna, mirte i naranče
Profil hlapljivih spojeva likera od limuna, mirte i naranče
Dominik Siroglavić
Veliki broj prirodnih spojeva u prehrambenim proizvodima nisu stabilni, osobito hlapljive tvari jer se mogu lako mijenjati prilikom procesa proizvodnje, dozrijevanja, skladištenja te uslijed djelovanja različitih vanjskih čimbenika. Zadatak ovog eksperimentalnog rada je bio identificirati hlapljive spojeve iz uzoraka domaćih likera od limuna, mirte i naranče. Izolacija hlapljivih spojeva izvedena je pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) ...
Profil hlapljivih spojeva meda kestena
Profil hlapljivih spojeva meda kestena
Monika Bekan
Med je prirodno sladak proizvod kojeg proizvode pčele, iznimno važni mali kukci. Uz med, one proizvode i neke druge za ljude važne proizvode. Med je danas u najširoj primjenu u području prehrane, a u povijesti se smatrao važnim lijekom za veliki broj različitih infekcija. Za procjenu kvalitete meda, jedno od važnijih svojstava je njegova aroma. Za miris, odnosno aromu meda iznimno su važni hlapljivi spojevi. U ovom radu su izolirani hlapljivi spojevi meda kestena ...
Profil hlapljivih spojeva začina origana prije i nakon zagrijavanja
Profil hlapljivih spojeva začina origana prije i nakon zagrijavanja
Marija Ljubica Čikeš
Mnogi prirodni biološki aktivni spojevi nisu stabilni, naročito oni hlapljive prirode, a njihove se strukture mogu transformirati tijekom skladištenja i zagrijavanja. U radu se istražuje utjecaj zagrijavanja na sastav i sadržaj hlapljivih spojeva začina origana. Uzorci začina su se zagrijavali na 150 °C (20 min) bez dodavanja vode. Hlapljivi spojevi izolirani su pomoću mikroekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS- SPME). Ekstrakti su analizirani plinskom ...
Proizvodnja voćnih rakija i likera
Proizvodnja voćnih rakija i likera
Ivana Prga
Voćne rakije su jedno od najraširenijih alkoholnih pića. Mogu se proizvesti od raznog voća, a tehnološki procesi koji ukljuĉuju postupak proizvodnje voćnih rakija su priprema sirovine, fermentacija i destilacija. Likeri su takoĊer jaka alkoholna pića koja se ovisno o tehnološkom postupku i vrsti sirovine dijele u više skupina, od kojih su jedna voćni likeri. Za proizvodnju likera je potreban voćni destilat u koji se potapa voće (maceracija) kako bi se liker ...
Pronalažanje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti polinezasićenih masnih kiselina (PUFA) u pacijenata sa shizofrenijom
Pronalažanje dokaza o djelotvornosti i sigurnosti polinezasićenih masnih kiselina (PUFA) u pacijenata sa shizofrenijom
Suzana Jukić
Cilj istraživanja: Cilj istraživanja je utvrditi može li suplementacija omega-3 i omega-6 polinezasićenim masnim kiselinama pomoći osobama koje boluju od shizofrenije, u smislu smanjivanja pozitivnih i negativnih simptoma bolesti. Materijali i metode: Na stranici Cochrane Library pronađen je sustavni pregled Polyunsaturated fatty acid supplementation for schizophrenia (Review), nakon čega je slijedilo daljnje pretraživanje randomiziranih kontroliranih pokusa i sustavnih pregleda...

Paginacija