Paginacija

Brajković, Marija
Određivanje ostataka pesticida u brašnu
Tegeltija, Anamarija
Određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima primjenom GC-MS metode
Čulina, Matea
Određivanje parametara PID regulatora za vođenje temperature u šaržnom reaktoru na temelju podataka simuliranog testa na skok
Stanković, Sara
Određivanje početka i kraja vezivanja portland cementnih pasti uz dodatak različitih frakcija otpadnog ambalažnog stakla elektrokemijskom metodom
Lovrić, Josipa
Određivanje početka vezanja cementnih pasti CEM i uz dodatak 0-30 mas.% zeolita zasićenog Zn2+ ionima mjerenjem specifične električne provodnosti i elektrodnog potencijala Pb-Cu elektrode
Milinović, Magdalena
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranih kobaltovih iona na ljuskama jaja (T=28 oC)
Dostal, Katarina
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog bakra iz bakrovog(II) klorida dihidrata na ljuskama jaja (T=308 K)
Gostović, Ivana
Određivanje ravnotežne količine adsorbiranog kobalta na ljuskama jaja (T=308 K)
Parčina, Antonija
Određivanje sposobnosti hvatanja superoksid anion radikala hidrolata odabranih biljaka pomoću ksantin/ksantin-oksidaza metode
Anđelković, Nikolina
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i batokuproin disulfonske kiseline korištenjem slijedne analize injektiranjem uz spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Božinović Karauz, Marijan
Određivanje stehiometrije i konstante formiranja kompleksa Cu(I) i neokuproina korištenjem slijedne analize injektiranjem spektofotometrijski detektor te klasične spektofotometrije
Bezić, Ana
Određivanje sterola dubrovačkih maslinovih ulja

Paginacija