Paginacija

Određivanje antioksidacijske aktivnosti i ispitivanje sposobnosti inhibicije kolinesteraza vodenog ekstrakta i eteričnog ulja chia sjemenki
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i ispitivanje sposobnosti inhibicije kolinesteraza vodenog ekstrakta i eteričnog ulja chia sjemenki
Kornelija Krejčir
Chia (Salvia hispanica L.) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice usnatica (Lamiaceae), podrijetlom iz Meksika i Gvatemale. Zbog svojeg zanimljivog kemijskog sastava, sjemenke ove biljke postale su tema brojnih znanstvenih istraživanja te se time njihova upotreba proširila i u Europu. Ono što je najznačajnije u kemijskom sastavu chia sjemenki je visok udio ω-3-masnih kiselina i prehrambenih vlakana za koje je dokazano kako imaju pozitivan učinak na...
Određivanje antioksidacijskog karaktera odabranih boroničnih kiselina i boroksins pomoću Spartan računalne podrške u usporedbi sa standardnim antioksidacijskim metodama
Određivanje antioksidacijskog karaktera odabranih boroničnih kiselina i boroksins pomoću Spartan računalne podrške u usporedbi sa standardnim antioksidacijskim metodama
Antonio Roščić
Povoljna fizikalno-kemijska svojstva bora i njegovih spojeva doprinose razvoju novih molekula s potencijalnim biomedicinskim i farmakološkim primjenama što pruža jedinstvenu priliku za istraživanje, molekularni dizajn i medicinsku primjenu. U ovom radu istraživali smo spojeve iz klase boroničnih kiselina i boroksina. Osnovna zadaća bila je testirati navedene spojeve kao potencijalne antioksidanse (prooksidanse). Antioksidacija kao fiziološki proces odvija se neprekidno i za cilj ima...
Određivanje antioksidacijskog-prooksidacijskog karaktera odabranih boroksina pomoću DPPH metode
Određivanje antioksidacijskog-prooksidacijskog karaktera odabranih boroksina pomoću DPPH metode
Ana Mišković
Dosadašnja istraţivanja su dokazala kako antioksidansi produţuju čovjekov ţivot na način da sprečavaju razna oboljenja, kao što su bolesti kardiovaskularnog, probavnog, imunološkog sustava te središnjeg ţivčanog sustava. Novije studije potvrđuju pozitivan učinak hrane bogate antioksidansima, međutim znanstvenici poručuju da potreba za velikom količinom antioksidansa moţe značiti da nam u organizmu nedostaje prooksidansa. Dakle, visoke koncentracije ...
Određivanje antioksidacijskog-prooksidacijskog karaktera odabranih boroničnih kiselina pomoću DPPH-A metode
Određivanje antioksidacijskog-prooksidacijskog karaktera odabranih boroničnih kiselina pomoću DPPH-A metode
Mateja Trupina
Biokemijske reakcije koje se događaju u stanicama našeg tijela pokretačka su sila ljudskih života. Promjenom životnog stila i svakako ljudskom ishranom, koja bi trebala uključivati razne minerale i vitamine koji djeluju kao antioksidansi, možemo doprinijeti njegovom smanjenju. Oksidativni stres je proces izmijenjene biokemijske homeostaze uzrokovane biološkim, fiziološkim i okolišnim stresorima Događa kada se u tijelu ne mogu...
Određivanje antioksidativnog karaktera odabranih boroničnih kiselina cuprac metodom
Određivanje antioksidativnog karaktera odabranih boroničnih kiselina cuprac metodom
Ena Grubišić
Oksidativni stres je štetan proces koji može biti važan posrednik oštećenja staničnih struktura i može uzrokovati razna stanja bolesti i starenja. Antioksidacijska mjerenja se provode za dijagnozu i liječenje bolesti povezanih s antioksidativnim stresom, za usporedbu hrane s obzirom na sadržaj antioksidansa i za kontrolu varijacija između proizvoda. Jedinstvena i svestrana reaktivnost i stabilnost boroničnih kiselina dovele su do upotrebe ...
Određivanje atioksidacijskog djelovanja fenolnih kiselina ORAC metodom
Određivanje atioksidacijskog djelovanja fenolnih kiselina ORAC metodom
Lucija Vrdoljak
Fenolni spojevi su jedni od najvažnijih, u vodi topivih antioksidansa prisutnih u biljkama. Zahvaljujući svojoj specifičnoj kemijskoj građi ova grupa sekundarnih biljnih metabolita posjeduje višestruka biološka djelovanja od kojih je posebice značajna njihova antioksidacijska aktivnost koja se pripisuje položaju, strukturi i broju– OH grupa. Cilj ovog rada bio je odrediti antioksidacijsku aktivnost fenolnih kiselina iz podgrupe derivata cimetne kiseline (p-kumarinska, ...
Određivanje eukaliptola (1,8-cineola) u eteričnim uljima mirte, kajeputa i niauli
Određivanje eukaliptola (1,8-cineola) u eteričnim uljima mirte, kajeputa i niauli
Dorja Boras
1,8-Cineol monoterpen je sadržan u brojnim eteričnim uljima. Zbog svoje ugodne arome i okusa, koristi se u raznim mirisima i kozmetici. Antioksidacijska i protuupalna svojstva čine ga važnim sastojkom u farmaceutskim proizvodima. U ovom radu razvijena je metoda za određivanje 1,8-cineola. Za kvantitativno i kvalitativno određivanje 1,8-cineola korištena je tehnika plinske kromatografije s tandemskom spektrometrijom masa. Korištenjem iste tehnike ...
Određivanje fenicilamina u farmaceutskim pripravcima kinetičkom metodom analize uz spektrofotometrijski detektor
Određivanje fenicilamina u farmaceutskim pripravcima kinetičkom metodom analize uz spektrofotometrijski detektor
Josipa Dugeč
Korištenjem kinetičke spektrofotometrije razvijena je i vrednovana nova metoda određivanja penicilamina (PEN) u farmaceutskim pripravcima. Metoda se temelji na redoks reakciji između bis batokuproin bakrov(II) kompleksa i penicilamina pri čemu nastaje stabilan kompleks narančaste boje, bis batokuproin bakrov(I) kompleks. Nastali kompleks postiže apsorpcijski maksimum pri valnoj duljini od 483 nm. Optimizirani su parametri koji utječu na kemijsku reakciju....
Određivanje glukozinolata u Biscutella laevigata i Eruca vesicaria te primjena ubrzane ekstrakcije otapalima za njihovu izolaciju
Određivanje glukozinolata u Biscutella laevigata i Eruca vesicaria te primjena ubrzane ekstrakcije otapalima za njihovu izolaciju
Katarina Usanović
U ovom radu određen je glukozinolatni profil sjemena rokule (Eruca vesicaria) i odabranih biljnih dijelova biokovske i poljske glatke dvoštitke (Biscutella laevigata) izravnom UHPLC-DAD-MS/MS analizom preko odgovarajućih desulfoglukozinolata. Ekstrakcija glukozinolata provedena je sukladno modificiranoj ISO 9167-1 metodi. Dodatno, glukozinolati sjemena rokule izolirani su metodom ubrzane ekstrakcije otapalom pri povišenom tlaku (ASE) s ciljem kvalitativne i...
Određivanje granice stvaranja trostrukih iona u otopinama kalijevog bromida i 90% butan-2-ola na 25°C
Određivanje granice stvaranja trostrukih iona u otopinama kalijevog bromida i 90% butan-2-ola na 25°C
Ante Radoš
U ovom radu konduktometrijskom metodom određena je granica nastajanja trostrukih iona u otopinama kalijevog bromida i 90 %-tnog butan-2-ola pri temperaturi od 25°C. Za obradu podataka korišten je kemijski model provodnosti utemeljen na jednadžbi za provodnost Fuoss-Hsia. Iz koncentracijske ovisnosti elektrolitne vodljivosti razrijeđenih otopina izračunate su granična molarna provodnost i termodinamička konstanta ravnoteže za ionsku asocijaciju...
Određivanje hlapljivih spojeva i ukupnih fenola iz ružmarina, kadulje, origana i timijana nakon postupka inkapsulacije
Određivanje hlapljivih spojeva i ukupnih fenola iz ružmarina, kadulje, origana i timijana nakon postupka inkapsulacije
Marija Čulina
Brojna su istraživanja potvrdila korisno djelovanje ružmarina, kadulje, origana i timijana na ljudski organizam. Njihovo djelovanje potječe od bogatog sastava biološki aktivnih spojeva. Cilj ovoga rada bio je odrediti sastav hlapivih komponenti navedenih biljaka nakon postupka inkapsulacije koristeći dva nosača (protein sirutke i protein soje). Korištena tehnika za određivanje hlapivih komponenti bila je plinska kromatografija vezana uz masenu ...
Određivanje hlapljivih spojeva i ukupnih fenola iz ružmarina, kadulje, origana i timijana nakon postupka liofilizacije i sušenja sprejem
Određivanje hlapljivih spojeva i ukupnih fenola iz ružmarina, kadulje, origana i timijana nakon postupka liofilizacije i sušenja sprejem
Viktorija Jurić
Kadulja, origano, ružmarin i timijan se zbog svog bogatog sastava biološki aktivnih tvari koriste u prehrani. Mnoga istraživanja koja su provedena potvrđuju njihova antioksidativna, protuupalna i antivirusna djelovanja na čovjekov organizam. Prikupljeni biljni materijal podvrgnut je postupku liofilizacije i sušenja sprejem. Potom je koristeći HS-SPME/GC-MS tehniku određen udio hlapljivih komponenti. Također, spektrofotometrijskom metodom Folin- Ciocalteu određen je udio ...

Paginacija