Paginacija

Pervan, Nikolina
Allium Cepa L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost
Brkić, Ružica
Allium neapolitanum Cirillo: utjecaj autolize na kemijski sastav sumporovih spojeva dobivenih hidrodestilacijom
Đaković, Lucija
Amilografsko određivanje kvalitete pšeničnog brašna uz upotrebu otopine mliječne kiseline
Radan, Anđela
Analitičke metode dokazivanja teških metala u biljnim materijalima
Gabelica, Nikolina
Analiza djelotvornosti i sigurnost opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Surjan, Nives
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod djece na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Vučko, Anamarija
Analiza djelotvornosti i sigurnosti analgetika za migrenu kod odraslih na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Tokić, Ana
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za odrasle na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Radman, Marija
Analiza djelotvornosti i sigurnosti neopioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijetivnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Utrobičić, Ivana
Analiza djelotvornosti i sigurnosti opioidnih analgetika u skupini lijekova za bol i palijativnu skrb za djecu na listi osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije
Magaš, Klara
Analiza hibridnog procesa elektrokoagulcije i obrade na sintetskom zeolitu različite veličine čestica u obradi procjedne vode nakon kompostiranja anaerobnim procesom

Paginacija