Ivandić, Luka: Utjecaj primjene pektolitičkih enzima na sadržaj antocijana tijekom vinifikacije crnog grožđa

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations