Jurun, Zvonimir: Vrijeme homogenizacije i brzina nukleacije boraksa u kristalizatoru s različitim konfiguracijama dvaju turbinskih miješala

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations