Pages

Atomska apsorpcijska spektrometrija, instrumentacija i razvoj metode
Atomska apsorpcijska spektrometrija, instrumentacija i razvoj metode
Tihana Jukić
Cilj ovog rada je detaljan prikaz atomskog apsorpcijskog spektrometra sa elektrotoplinskom atomizacijom. Opisani su temeljni postupci rukovanja instrumentacijom te održavanja instrumenta. Atomski apsorpcijski spektrofotometar je analitički instrument koji može analizirati veliki broj analita, posebice metala. Izrazito je selektivan. Osjetljivost atomskih metoda nalazi se u području „dijelova na milijun“ (ppm) kao i „dijelova na bilijun“ (ppb). Niska osjetljivost,...
Bezreceptni lijekovi izvan ljekarničke mreže u RH s osvrtom na acetilsalicilatnu kiselinu
Bezreceptni lijekovi izvan ljekarničke mreže u RH s osvrtom na acetilsalicilatnu kiselinu
Doris Rušić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ispitati opravdanost reklasifikacije bezreceptnih lijekova koji sadrže djelatnu tvar acetilsalicilatnu kiselinu registriranih u RH u lijekove s odobrenjem za izdavanje u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama. Materijal i metode: Sastavljen je usporedni pregled regulacijskog statusa OTC lijekova koji sadrže djelatnu tvar ASK registriranih u izabranim zemljama članicama EU. Pregledana je legislativa koja regulira promet i...
Biljke porodice Asteraceae: Biološka aktivnost i potencijalna primjena
Biljke porodice Asteraceae: Biološka aktivnost i potencijalna primjena
Kristina Gluhak
Oksidacijski stres ima važnu ulogu u etiologiji nekih bolesti i metaboličkih poremećaja, stoga je razumno očekivati da antioksidacijski spojevi imaju koristan učinak u održavanju zdravlja i prevenciji bolesti. Antioksidacijski spojevi mogu biti izolirani i identificirani u različitim dijelovima biljke, poput korijena, stabljike, kore, lišća, cvjetova, plodova i sjemenki koristeći odgovarajuće metode ekstrakcije. Porodica Asteraceae je rasprostranjena u cijelom svijetu, a posebno...
Bioaktivni sastojci otpadne vode iz prerade maslina u ulje
Bioaktivni sastojci otpadne vode iz prerade maslina u ulje
Maja Šumera
Otpadna voda koja nastaje u uljarama tijekom prerade maslina u ulje je tekućina tamno smeđe boje koju karakterizira visoki sadržaj organskih tvari među kojima treba istaknuti organske kiseline, šećere, pektine te visoki udio fenolnih spojeva. Još uvijek je u većini maslinarskih zemalja uobičajeni način zbrinjavanja ovih voda direktno odlaganje u okoliš čime se povećava negativan utjecaj na sve sastavnice okoliša. U cilju smanjenja negativnog...
Biološka aktivnost eteričnih ulja celera i đumbira
Biološka aktivnost eteričnih ulja celera i đumbira
Karla Viduka
Alzheimerova bolest je jedna od najčešćih degenerativnih bolesti mozga, a karakterizira ju oštećenje živčanih stanica i propadanje kognitivnih funkcija. Pravi lijek nije poznat, ali se najčešće primjenjuju inhibitori acetilkolinesteraze. U ovom radu kao potencijalni inhibitori ispitana su eterična ulja đumbira (Zingiber officinale Roscoe) i celera (Apium graveolens L.). Kako bi se utvrdila potencijalna inhibicijska sposobnost ispitivanih ...
Biološka aktivnost fenilboronične kiseline
Biološka aktivnost fenilboronične kiseline
Miran Kemura
Cilj ovog završnog rada bio je istražiti literaturu koja se bavi biološkom aktivnosti fenilboronične kiseline. Fenilboronična kiselina je spoj koji ima mnogo pozitivnih svojstava, koja ju čine korisnim farmaceutskim sredstvom za liječenje raka. U završnom radu se navodi kako fenilboronična kiselina može utjecati na migraciju određenih staničnih linija raka. Jedan od problema tijekom liječenja pacijenata od raka je ta što određeni lijekovi mogu negativno...
Biološki potencijal kupine
Biološki potencijal kupine
Roko Podrug
Cilj ovoga rada bilo je istražiti biološki potencijal kupine i njenih nusproizvoda. Bogat kemijski i nutritivnim sastav ovog bobičastog voća ukazuje na brojna pozitivna biološka svojstva i vrlo važnu ulogu u prehrambenoj industriji. Zbog osjetljivosti plodova i sklonosti kvarenju, kupine se prerađuju u različite proizvode, a tijekom proizvodnje zaostaju jako vrijedni nusproizvodi kao što su trop, lišće i korijen . Brojne znanstvene studije ukazuju na mogućnost...
Biološki potencijal odabrnih crvenih algi
Biološki potencijal odabrnih crvenih algi
Nikolina Nikolov
Crvene alge (Rhodophyta) su široko rasprostranjena grupa jednostaničnih i višestaničnih vodenih fotoautotrofnih organizama. Odličan su izvor bioaktivnih komponenti kao što su vitamini, minerali, vlakna i polisaharidi. Upravo njihov sastav ih čini odličnim izvorom antioksidansa. U ovom radu određen je sadržaj ukupnih fenola Folin-Ciocalteu metodom te antioksidacijski potencijal tri vrste crvenih algi (Laurencia obtusa, Corallina officinalis i Peyssonnelia squamaria) iz...
Biotransformacija eufoboetirana A s gljivicom Sordaria tormento-alba s ciljem potrage za novim bioaktivnim molekulama
Biotransformacija eufoboetirana A s gljivicom Sordaria tormento-alba s ciljem potrage za novim bioaktivnim molekulama
Marija Kirić
Latirani, koji se često nalaze u biljkama roda Euphorbia, pripadaju skupini biološki aktivnih policikličkih diterpenoida. Ova grupa spojeva i njihovi sintetski derivati dobili su značajnu pozornost zahvaljujući svojim biološkim aktivnostima i kliničkom potencijalu protiv različitih bolesti kao što je višestruka otpornost na lijekove (MDR), protuupalno djelovanje, citotoksično djelovanje protiv staničnih linija raka, antivirusna svojstva i njihova sposobnost induciranja...
Biotransformacije seskviterpena nerolidola i farnezola - in silico pristup
Biotransformacije seskviterpena nerolidola i farnezola - in silico pristup
Luka Meić
Farmakokinetika govori o sudbini lijeka unesenog u organizam. Lijek se u krvotok može aplicirati intavenski, subkutano (pod kožu), intramuskularno, rektalno, topikalno (izravno na mjesto na kojem se očekuje djelovanje), inhalacijom i oralno. Raspodjela u organizmu nije ravnomjerna zbog različite prokrvljenosti organa, različitog sastava i propusnosti membrana te zbog različitog lokalnog pH. Jetra su najvažniji organ u metabolizmu lijekova i ksenobiotika (tvari koje su ...
Brza metoda za detekciju glukozinolata u samoniklim biljkama porodice Brassicaceae
Brza metoda za detekciju glukozinolata u samoniklim biljkama porodice Brassicaceae
Ljilja Žilić
U ovom radu proučavani su razgradni produkti glukozinolata šest samoniklih biljnih vrsta porodice Brassicaceae i to: Aurinia sinuata (L.) Griseb. (izverugana gromotulja), Aurinia leucadea (Guss.) K. Koch (jadranska rumenica), Bunias erucago (L.) (čunjasti repušac), Capsella rubella Reut. (sredozemna rusomača), Cardaria draba (L.) Desv. (streličasta grbica) i Sisymbrium officinale (L.) Scop. (strižuša). Ove biljne vrste rasprostranjene su u ...

Pages