Pages

Antiproliferativna aktivnost fenolnih ekstrakata borovnice na stanične linije karcinoma
Antiproliferativna aktivnost fenolnih ekstrakata borovnice na stanične linije karcinoma
Jasna Ančić
U životu suvremenog čovjeka hrana je jedan od najznačajnijih činitelja društvenog i socijalnog statusa, te zdravlja i načina života. Zbog velikog porasta kroničnih bolesti današnji se čovjek sve više orijentira ka zdravoj prehrani i prirodnim lijekovima u prevenciji različitih oboljenja. Upotrebljavamo li hranu u umjerenim količinama i raznoliko, ona nam je najbolje osiguranje otpornosti organizma prema bolestima. U ovom radu pripremljeni su fenolni ekstrakti borovnice...
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki crne (Brassica nigra L.) i smeđe (Brassica juncea L.) gorušice
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki crne (Brassica nigra L.) i smeđe (Brassica juncea L.) gorušice
Josipa Divić
Osim što je nužna za život, hrana uvelike utječe na sve aspekte čovjekova života, najviše na zdravlje. Pravilna prehrana ispunjena raznolikom i zdravom hranom posebno biljnim vrstama bogatim fitokemikalijama, osigurava veliku otpornost organizma na različita oboljenja pa tako i na karcinom. Suočen s velikim porastom kroničnih bolesti čovjek sve češće odabire zdravu prehranu i prirodne lijekove s ciljem prevencije različitih oboljenja. U ovom ...
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki divlje (Sinapis arvensis L.) i bijele gorušice (Sinapis alba L.)
Antiproliferativna aktivnost mikrovalnih ekstrakata sjemenki divlje (Sinapis arvensis L.) i bijele gorušice (Sinapis alba L.)
Domagoj Mijoč
Glukozinolati (β-tioglukozid-N-hidroksisulfati) su skupina sekundarnih metabolita koji su zastupljeni u 16 botaničkih porodica reda Brassicales. Biološki su neaktivni, a međusobno se razlikuju po strukturi bočnog lanca. Djelovanjem enzima mirozinaze razlažu se na biološki aktivne metabolite poput izotiocijanata i nitrila. Izotiocijanati su hlapljivi sumporovi spojevi koji nastaju hidrolizom glukozinolata pri neutralnoj pH vrijednosti, a po kemijskom sastavu su esteri ...
Antiproliferativna aktivnost odabranih biljaka iz porodice Lamiaceae na dvije stanične linije raka
Antiproliferativna aktivnost odabranih biljaka iz porodice Lamiaceae na dvije stanične linije raka
Ivana Božić
Rak (lat. cancer) je pojam koji se koristi za veliku skupinu bolesti u kojima se abnormalne stanice dijele bez kontrole te imaju sposobnost prodiranja i invazije u druga tkiva. Nakupine abnormalnih stanica mogu tvoriti benigne ili maligne tumore. Razlika između njih je u agresivnosti rasta te u tome što maligni daju metastaze i šire se u okolinu, prodirući u okolno tkivo, dok benigni tumori ne daju metastaze na druge organe i ne prodiru u okolno zdravo tkivo, već ga potiskuju odnosno...
Antiproliferativna aktivnost vodenog ekstrakta biljke Centaurea ragusina L. na dvije stanične linije raka
Antiproliferativna aktivnost vodenog ekstrakta biljke Centaurea ragusina L. na dvije stanične linije raka
Kornelija Krejčir
Rak (lat. cancer) je pojam koji se koristi za veliku skupinu bolesti u kojima se abnormalne stanice dijele bez kontrole te imaju sposobnost prodiranja i invazije u druga tkiva. Nakupine abnormalnih stanica mogu tvoriti benigne ili maligne tumore. Razlika između njih je u agresivnosti rasta te u tome što maligni daju metastaze i šire se u okolinu, prodirući u okolno tkivo, dok benigni tumori ne daju metastaze na druge organe i ne prodiru u okolno zdravo tkivo, već ga potiskuju odnosno...
Antiproliferativno djelovanje nootkatona na dvije stanične linije raka
Antiproliferativno djelovanje nootkatona na dvije stanične linije raka
Antonia Šunjerga
Rak, neoplazma ili novotvorina općeniti je pojam za mnoge bolesti kod kojih se abnormalne stanice dijele bez kontrole te su u stanju napasti zdravo tkivo. U stanicama raka proliferacija i diferencijacija nisu regulirane. Stanice nekontrolirano rastu i dijele se, šire se naposljetku po čitavom tijelu te ometaju funkciju normalnih tkiva i organa. Tumor je izraz za svaku nenormalnu proliferaciju stanica u tijelu koja može biti dobroćudna (benigna) ili zloćudna...
Apoptotičko djelovanje određenih biološki aktivnih spojeva na TCCSUP staničnu liniju karcinoma mokračnog mjehura
Apoptotičko djelovanje određenih biološki aktivnih spojeva na TCCSUP staničnu liniju karcinoma mokračnog mjehura
Anđelo Alerić
Cilj ovog završnog rada bio je ustanoviti apoptozu induciranjem pomoću odreĊenih spojeva (timokinon, farnezol, nerolidol, tujopsen i fitol) na TCCSUP staniĉnu liniju humanog karcinoma mokraćnog mjehura pomoću protoĉne citometrije. Apoptoza ili programirana smrt stanice je jako vaţan fiziološki proces u oĉuvanju homeostaze. Istraţivanja apoptoze su veoma popularna u opisivanju djelovaja mnogih biološki aktivnih spojeva. Danas postoje mnoge razliĉite analitiĉke...
Aromatični profil Lumblije
Aromatični profil Lumblije
Lucia Šarić
Lumblija je hrvatski autohtoni pekarski proizvod koji se tradicionalno priprema za vrijeme katoličkog blagdana „Svi sveti“ na području otoka Korčule. To je 44. registrirani hrvatski proizvod koji je u studenom 2022. dobio europsku zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Cilj ovog diplomskog rada je odrediti profil hlapljivih spojeva iz četiri uzorka Lumblije prikupljenih od lokanih proizvođača s otoka Korčule. Izolacija hlapljivih spojeva iz uzoraka Lumblije...
Aromatični profil brnistre
Aromatični profil brnistre
Irena Lovrić
Brnistra ili žuka (Spartium junceum L.) je samonikla aromatična biljka jarkih, žutih cvjetovi koji imaju ugodan, medni miris. Rasprostranjena je u mediteranskom dijelu Hrvatske, a posebno u Dalmaciji. Smatra se da grad Split, grčki Aspalathos, duguje svoje ime brnistri. S obzirom da miris aromatičnih biljaka potječe od hlapljivih spojeva, cilj ovog rada bio je odrediti profil aromatičnih, hlapljivih spojeva brnistre, odnosno odrediti sastav i sadržaj ovih spojeva u svježim...
Aromatični profil maslinovog ulja
Aromatični profil maslinovog ulja
Klara Pavlinović
Maslina (Olea europea L.) je jedna od najstarijih kultiviranih biljaka i jedna od najvažnijih kultura u jadranskom dijelu Hrvatske. Maslina se uzgaja uglavnom zbog proizvodnje maslinovog ulja. Jedinstvena i delikatna aroma maslinovog ulja pripisuje se hlapljivim spojevima koji se razvijaju tijekom i poslije ekstrakcije ulja iz ploda masline. Svrha ovog rada bilo je istražiti spojeve arome u maslinovom ulju proizvedenom za domaću upotrebu. Hlapljivi spojevi arome...
Aromatični profil vina sorte Kujundžuša
Aromatični profil vina sorte Kujundžuša
Ana Ančić
Kujundžuša je autohtona sorta bijelog vina koja se tradicionalno uzgaja na području Imotskog. Vino je intenzivno žute boje, snažno, trpko te najviše ima poklonika u matičnom uzgojnom području. Za izolaciju hlapljivih aromatičnih spojeva korištene su tri metode izolacije: ekstrakcija tekuće-tekuće s dva različita organska otapala, smjesom pentan:dietil-eter (2:1 v/v) i diklormetanom, mikroekstrakcija vršnih para na čvrstoj fazi (HS-SPME) i dehidratacija sa sredstvom za...
Artemisia absinthium L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost
Artemisia absinthium L.: Kemijski sastav i biološka aktivnost
Anja Šimić
Cilj ovog rada bio je izolirati i odrediti kemijski sastav eteričnih ulja pelina (Artemisia absinthium L.) sakupljenih na različitim lokalitetima te u različitim sezonama, ispitati sposobnost inhibicije eteričnih ulja na djelovanje enzima acetilkolinesteraze, butirilkolinesteraze i α-glukozidaze te istražiti antioksidacijsku aktivnost. Predominantni spojevi eteričnog ulja pelina iz Sinja su cis-sabinil-acetat i cis-epoksi-ocimen, eteričnog ulja pelina iz...

Pages