Pages

Babić, Ivana
Primjena Taguchijevog L9 dizajna eksperimenta na optimizaciju sorpcije bakra
Grbeša, Jelena
Primjena difrakcijskih tehnika u analizi dodataka prehrani
Kulić, Amalija
Primjena hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita u obradi kompositne procjedne vode
Mastelić, Anđela
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2PTFE=(1:1:2), (1:1:2) za određivanje barijevih iona
Vukadin, Jela
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSO4:Ag2S:PTFE=(2:1:2),(1:1:2) za određivanje barijevih i sulfatnih iona
Jurišić, Andrea
Primjena ionsko-selektivnih membrana na bazi BaSo4:Ag2S:PTFE=(1:1:2) s komponentama Ag i lu za određivanje barijevih iona pri pH=4
Mihajlovski, Marija
Primjena mikrovalne ekstrakcije za izolaciju bioaktivnih spojeva iz smeđe alge Dictyota dichotoma var. Intricate
Bosnić, Ljubica
Primjena modificirane ugljikove elektrode za voltametrijsko određivanje teških metala u prehrambenim proizvodima
Boban, Ana
Primjena modificirane ugljikove elektrode za voltametrijsko određivanje teških metala u zaslađivačima
Grubišić Čabo, Helena Josipa
Primjena modificiranog prirodnog zeolita kao materijala za in situ remedijaciju podzemnih voda onečišćenih bakrom i kadmijem
Gavrić, Kristina
Primjena modificiranog prirodnog zeolita kao materijala za in situ remedijaciju podzemnih voda onečišćenih olovom i cinkom
Udovičić, Antonella
Primjena potenciometrijske i refraktometrijske metode pri mjerenju koncentracije boraksa u šaržnom kristalizatoru s hlađenjem

Pages