Pages

Antiproliferativna aktivnost odabranih biljaka iz porodice Lamiaceae na dvije stanične linije raka
Antiproliferativna aktivnost odabranih biljaka iz porodice Lamiaceae na dvije stanične linije raka
Ivana Božić
Rak (lat. cancer) je pojam koji se koristi za veliku skupinu bolesti u kojima se abnormalne stanice dijele bez kontrole te imaju sposobnost prodiranja i invazije u druga tkiva. Nakupine abnormalnih stanica mogu tvoriti benigne ili maligne tumore. Razlika između njih je u agresivnosti rasta te u tome što maligni daju metastaze i šire se u okolinu, prodirući u okolno tkivo, dok benigni tumori ne daju metastaze na druge organe i ne prodiru u okolno zdravo tkivo, već ga potiskuju odnosno...
Antiproliferativna aktivnost vodenog ekstrakta biljke Centaurea ragusina L. na dvije stanične linije raka
Antiproliferativna aktivnost vodenog ekstrakta biljke Centaurea ragusina L. na dvije stanične linije raka
Kornelija Krejčir
Rak (lat. cancer) je pojam koji se koristi za veliku skupinu bolesti u kojima se abnormalne stanice dijele bez kontrole te imaju sposobnost prodiranja i invazije u druga tkiva. Nakupine abnormalnih stanica mogu tvoriti benigne ili maligne tumore. Razlika između njih je u agresivnosti rasta te u tome što maligni daju metastaze i šire se u okolinu, prodirući u okolno tkivo, dok benigni tumori ne daju metastaze na druge organe i ne prodiru u okolno zdravo tkivo, već ga potiskuju odnosno...
Antiproliferativno djelovanje nootkatona na dvije stanične linije raka
Antiproliferativno djelovanje nootkatona na dvije stanične linije raka
Antonia Šunjerga
Rak, neoplazma ili novotvorina općeniti je pojam za mnoge bolesti kod kojih se abnormalne stanice dijele bez kontrole te su u stanju napasti zdravo tkivo. U stanicama raka proliferacija i diferencijacija nisu regulirane. Stanice nekontrolirano rastu i dijele se, šire se naposljetku po čitavom tijelu te ometaju funkciju normalnih tkiva i organa. Tumor je izraz za svaku nenormalnu proliferaciju stanica u tijelu koja može biti dobroćudna (benigna) ili zloćudna...
Apoptotičko djelovanje određenih biološki aktivnih spojeva na TCCSUP staničnu liniju karcinoma mokračnog mjehura
Apoptotičko djelovanje određenih biološki aktivnih spojeva na TCCSUP staničnu liniju karcinoma mokračnog mjehura
Anđelo Alerić
Cilj ovog završnog rada bio je ustanoviti apoptozu induciranjem pomoću odreĊenih spojeva (timokinon, farnezol, nerolidol, tujopsen i fitol) na TCCSUP staniĉnu liniju humanog karcinoma mokraćnog mjehura pomoću protoĉne citometrije. Apoptoza ili programirana smrt stanice je jako vaţan fiziološki proces u oĉuvanju homeostaze. Istraţivanja apoptoze su veoma popularna u opisivanju djelovaja mnogih biološki aktivnih spojeva. Danas postoje mnoge razliĉite analitiĉke...
Aromatični profil brnistre
Aromatični profil brnistre
Irena Lovrić
Brnistra ili žuka (Spartium junceum L.) je samonikla aromatična biljka jarkih, žutih cvjetovi koji imaju ugodan, medni miris. Rasprostranjena je u mediteranskom dijelu Hrvatske, a posebno u Dalmaciji. Smatra se da grad Split, grčki Aspalathos, duguje svoje ime brnistri. S obzirom da miris aromatičnih biljaka potječe od hlapljivih spojeva, cilj ovog rada bio je odrediti profil aromatičnih, hlapljivih spojeva brnistre, odnosno odrediti sastav i sadržaj ovih spojeva u svježim...
Aromatični profil vina sorte Kujundžuša
Aromatični profil vina sorte Kujundžuša
Ana Ančić
Kujundžuša je autohtona sorta bijelog vina koja se tradicionalno uzgaja na području Imotskog. Vino je intenzivno žute boje, snažno, trpko te najviše ima poklonika u matičnom uzgojnom području. Za izolaciju hlapljivih aromatičnih spojeva korištene su tri metode izolacije: ekstrakcija tekuće-tekuće s dva različita organska otapala, smjesom pentan:dietil-eter (2:1 v/v) i diklormetanom, mikroekstrakcija vršnih para na čvrstoj fazi (HS-SPME) i dehidratacija sa sredstvom za...
Atomska apsorpcijska spektrometrija, instrumentacija i razvoj metode
Atomska apsorpcijska spektrometrija, instrumentacija i razvoj metode
Tihana Jukić
Cilj ovog rada je detaljan prikaz atomskog apsorpcijskog spektrometra sa elektrotoplinskom atomizacijom. Opisani su temeljni postupci rukovanja instrumentacijom te održavanja instrumenta. Atomski apsorpcijski spektrofotometar je analitički instrument koji može analizirati veliki broj analita, posebice metala. Izrazito je selektivan. Osjetljivost atomskih metoda nalazi se u području „dijelova na milijun“ (ppm) kao i „dijelova na bilijun“ (ppb). Niska osjetljivost,...
Bezreceptni lijekovi izvan ljekarničke mreže u RH s osvrtom na acetilsalicilatnu kiselinu
Bezreceptni lijekovi izvan ljekarničke mreže u RH s osvrtom na acetilsalicilatnu kiselinu
Doris Rušić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je ispitati opravdanost reklasifikacije bezreceptnih lijekova koji sadrže djelatnu tvar acetilsalicilatnu kiselinu registriranih u RH u lijekove s odobrenjem za izdavanje u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama. Materijal i metode: Sastavljen je usporedni pregled regulacijskog statusa OTC lijekova koji sadrže djelatnu tvar ASK registriranih u izabranim zemljama članicama EU. Pregledana je legislativa koja regulira promet i...
Biljke porodice Asteraceae: Biološka aktivnost i potencijalna primjena
Biljke porodice Asteraceae: Biološka aktivnost i potencijalna primjena
Kristina Gluhak
Oksidacijski stres ima važnu ulogu u etiologiji nekih bolesti i metaboličkih poremećaja, stoga je razumno očekivati da antioksidacijski spojevi imaju koristan učinak u održavanju zdravlja i prevenciji bolesti. Antioksidacijski spojevi mogu biti izolirani i identificirani u različitim dijelovima biljke, poput korijena, stabljike, kore, lišća, cvjetova, plodova i sjemenki koristeći odgovarajuće metode ekstrakcije. Porodica Asteraceae je rasprostranjena u cijelom svijetu, a posebno...
Bubrenje poli(akril-amida) u različitim vodenim otopinama
Bubrenje poli(akril-amida) u različitim vodenim otopinama
Alisa Kupus
Biorazgradljivi polimerni materijali intenzivno se istražuju zadnjih desetljeća. Njihova primjena postaje sve šira pa tako ponekad zamjenjuju konvencionalne polimere. Jedan od takvih biorazgradljivih polimera je i poli(akril-amid) (PAM) koji ima sve širu primjenu zahvaljujući sposobnosti upijanja i zadržavanja velike količine tekućine. U ovom radu praćena je kinetika bubrenja poli(akril-amida) u nekoliko različitih otopina: destiliranoj vodi, vodovodnoj vodi, otopini...
Centaurea jacera, Centaurea alba i Centaurea scabiosa: kemijski sastav, antioksidacijski te antikolinesterazni potencijal eteričnih ulja
Centaurea jacera, Centaurea alba i Centaurea scabiosa: kemijski sastav, antioksidacijski te antikolinesterazni potencijal eteričnih ulja
Anita Veljača
Eterična ulja, smjese aromatičnih spojeva, imaju široku primjenu u raznim granama industrije, pa i u farmaceutskoj industriji, gdje je posebno značajan njihov antioksidacijski potencijal. Antioksidansi su tvari koje štite organizam od oksidacijskog stresa izazvanog djelovanjem reaktivnih kisikovih i dušikovih spojeva. Oksidacijski stres dovodi do oštećenja biomolekula (DNA, proteini, itd.) i može izazvati ozbiljna oboljenja. Alzheimerova demencija je...

Pages