Pages

Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi nikla (II)
Koordinacijski spojevi prijelaznih metala: Sinteza, spektroskopska i elektrokemijska istraživanja koordinacijski kompleksi nikla (II)
Nikolina Klišanin
Kao polazna točka sinteze i primjene koordinacijskih kompleksa u znanosti i tehnologiji vrlo često je nikal, kao centar koordinacijskog spoja. Nanosintetizirani, strukturno različiti kompleksi, oksidi i hidroksid nikla danas su u širokoj upotrebi zbog svojih strukturnih karakteristika. Nikal je zbog svojih iznimnih osobina često korišten u sintezi koordinacijskih spojeva kao središnji atom/ion, odnosno kao koordinacijski centar. Cilj ovog rada je istražiti literaturu,...
Korištenje kanabisa (Cannabis Sativa L.) i njegov potencijal u budućnosti
Korištenje kanabisa (Cannabis Sativa L.) i njegov potencijal u budućnosti
Ivan Jovanović
Konoplja (Cannabis sativa L., Cannabinacae) je jednogodišnja dvodomna zeljasta kritosjemenjača, kojoj su stabljika i listovi prekriveni kratkim dlačicama. Od botaničkih podjela najzastupljenija je ona koja konoplju dijeli na tri vrste, i to: industrijska (lat. Cannabis sativa L. subsp. Sativa), indijska konoplja (lat. Cannabis sativa L. subsp. indica) I divlja konoplja (lat. Cannabis ruderalis). U biološkoj strukturi konoplje postoji više od 400 raznih strukturalno prepoznatljivih...
Korozija željeza u anaerobnim uvjetima
Korozija željeza u anaerobnim uvjetima
Ana Odžak
Cilj ovog rada je razmatranje korozije željeza kao konstrukcijskog materijala i elektrokemijskih metoda kojima se može odrediti brzina korozije. Činjenica da željezo može lako zahrđati jedan je od velikih problema primjene ovog tehnički važnog metala i izaziva velike troškove u gospodarstvu. Da bi se spriječila korozija metala koriste se katodne i anodne elektrokemijske zaštite te zaštita inhibitorima i prevlakama. Korozija naftovoda se ...
Korozijska zaštita kositra modifikacijom površine masnim kiselinama
Korozijska zaštita kositra modifikacijom površine masnim kiselinama
Anđela Lukin
U radu su prikazani rezultati ispitivanja utjecaja 1 mmol/dm 3 otopina palmitinske i stearinske kiseline (aditiva) na korozijsko ponašanje elektrode od kositra. Više masne kiseline, kao potencijalni inhibitori korozije, nanesene su pomoću metode urona te dip - coating metodom. Ispitivanja su provedena u 0,5 mol/dm 3 otopina NaCl. Elektrokemijska ispitivanja izvršena su mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, cikličke voltametrije, linearne kvazi - ...
Korozijsko ponašanje Cu i CuAl legure u 0,5mol dm-3 NaCl otopini bez i u prisutnosti Na2SO4
Korozijsko ponašanje Cu i CuAl legure u 0,5mol dm-3 NaCl otopini bez i u prisutnosti Na2SO4
Kristina Popec
Cilj ovog rada bio je ispitati korozijsko ponašanje 99,9% Cu i legure CuAl u 0,5 mol dm -3 NaCl otopini bez i u prisustvu 0,1 i 0,3 mol dm -3 Na 2 SO 4 , pri T = 20 o C i pH ≈ 7,0. Pri tome su korištene elektrokemijske metode mjerenja kao što su mjerenje potencijala otvorenog strujnog kruga, metoda linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja površina elektroda ispitana je optičkim mikroskopom. Rezultati ispitivanja su pokazali da ...
Korozijsko ponašanje CuAlMn legure na NaCl otopini
Korozijsko ponašanje CuAlMn legure na NaCl otopini
Marko Matulić
U radu je ispitano korozijsko ponašanje CuAlMn legure u 0,9 % otopini NaCl pri pH = 7,4, 5,4 i 3,4 te temperaturama elektrolita od 25, 37 i 50 o C u mirujućoj otopini. Također je ispitan i utjecaj miješanja otopine na korozijsko ponašanje CuAlMn legure. Elektrokemijska ispitivanja provedena su mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne i potenciodinamičke polarizacije. Nakon polarizacijskih mjerenja, površine elektroda ispitane su ...
Korozijsko ponašanje CuAlNi legure u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini
Korozijsko ponašanje CuAlNi legure u 0,5 mol dm-3 H2SO4 otopini
Verena Šućurović
U radu su prikazani rezultati ispitivanja korozijskog ponašanja CuAlNi legure (Al 10,4 %, Ni 4,1 %) u 0,5 mol dm -3 H 2 SO 4 otopini, pri temperaturama od 20 i 40 °C i brzinama miješanja elektrolita magnetskim miješalom od 150 i 450 o min -1 . Ispitivanja su provedena elektrokemijskim metodama: mjerenjem potencijala otvorenog strujnog kruga, metodom linearne polarizacije i potenciodinamičkom polarizacijskom metodom. Rezultati mjerenja pokazali su negativan utjecaj...
Korozijsko ponašanje aluminijske legure AA 5052 u bezalkoholnim  gaziranim pićima
Korozijsko ponašanje aluminijske legure AA 5052 u bezalkoholnim gaziranim pićima
Tina Rora
Ispitivanja u ovom radu izvršena su na uzorku aluminijske AlMgCr legure (oznake AA 5052) koja se koristi u prehrambenoj industriji za izradu limenki za pakiranje bezalkoholnih gaziranih pića. Ponašanje legure ispitano je u nekoliko poznatih i široko konzumiranih pića, kao što su Coca Cola, Pepsi Cola, Sprite, Fanta, Red Bull i Red Bull – Light. Obzirom na sastav promatrana pića se mogu podijeliti u tri skupine: pića s ortofosfatnom kiselinom (Coca Cola i Pepsi Cola), pića s...
Korozijsko ponašanje legure aluminija AA 5754 u različitim vrstama piva
Korozijsko ponašanje legure aluminija AA 5754 u različitim vrstama piva
Marija Ban
Ispitivanja su izvršena na aluminijskoj AlMg leguri (oznake AA 5754) koja se u prehrambenoj industriji koristi za izradu limenki za pakiranje piva i bezalkoholnih gaziranih pića. Korozijsko ponašanje legure ispitano je u nekoliko različitih vrsta piva, kao što su Karlovačko svijetlo pivo, Karlovačko tamno pivo i Pittinger svijetlo pivo. Obzirom na sastav, promatrana pića se mogu podijeliti na: piva ječmene baze (Karlovačko svijetlo i Karlovačko tamno pivo) te...
Korozijsko ponašanje nehrđajućih čelika u morskoj vodi
Korozijsko ponašanje nehrđajućih čelika u morskoj vodi
Ante Matošin
Utjecaj temperature i koncentracije sulfidnih iona na korozijsko ponašanje nehrđajućih čelika 304L i 316L u morskoj vodi istraživan je različitim elektrokemijskim metodama. Tijekom istraživanja korištena su mjerenja potencijala otvorenog kruga, metode linearne i potenciodinamičke polarizacije. Utvrđeno je da se brzina korozije povećava s povećanjem temperature morske vode, a također i koncentracije sulfidnih iona. Analiza površine svjetlosnim mikroskopom i...
Košer i Halal standardi tradicija u suvremenoj proizvodnji hrane
Košer i Halal standardi tradicija u suvremenoj proizvodnji hrane
Martina Stvorić
Da bi prehrambena industrija mogla funkcionirati neometano u današnje vrijeme, potrebno je da ima određene standarde i norme proizvodnje. Kada se proizvod proizvodi prema određenim standardima on od odgovarajućih agencija može dobiti certifikat. Certifikati kupcima ulijevaju povjerenje i jamče kvalitetu. Jedni od rigoroznijih standarda u proizvodnji hrane uključuje Halal i Košer standarde. Ti standardi su utemeljeni prije mnogo godina,...
Ksantin-oksidaza i iz prirode izolirani inhibitori ovog enzima
Ksantin-oksidaza i iz prirode izolirani inhibitori ovog enzima
Lucija Peran
: Cilj ovog završnog rada bio je pregled dostupne znanstvene literature na temu inhibicije enzima ksantin-oksidaze prirodnim spojevima izoliranim iz biljaka. Ksantin-oksidaza je enzim koji ima važnu ulogu u metabolizmu purinskih baza i samim tim u patogenezi gihta. Obzirom da lijekovi koji se koriste u liječenju ove bolesti sadrže i stanovite nuspojave neprestalno se traže iz prirode izolirani inhibitori ovog enzima s ciljem moguće prevencije i / ili tretmana gihta....

Pages