Pages

Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1
Petra Brajković
Provedeno je testiranje membranskih elektroda napravljenih od mješavine željezovog(III) fosfata i srebrovog sulfida uz dodatak teflona koji je odgovoran za kompaktnost. Opisano je testiranje dvije prethodno napravljene membrane u otopini željezovog(III) klorida, te ispitivanje odziva na željezove(III) katione potenciometrijskom metodom, kojoj je prednost jednostavnost i niska cijena. Testiranje se provodi u kiselom području pri pH=1. Osnovni cilj bio je...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1,5
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1,5
Ivana Brkan
Osnovni cilj ovog završnog rada je ispitivanje membranskih ion-selektivnih elektroda čiji je glavni sastojak FePO 4 u kiselom mediju (pH=1,5). U radu je opisana priprava i dobivanje membrana te njihovo ispitivanje u otopinama željezovog(III) nitrata i željezovog(III) klorida za odziv na željezove(III) katione. Odziv na željezove(III) ione ispituje se kod sljedećih membrana: • Membrana 2, M2: FePO 4 : Ag 2 S: PTFE u omjeru 1: 1: 2 • Membrana 3, M3: FePO 4 : Ag...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE u omjerima 1:4:5 i 1.5:6 pri pH vrijednostima 1 i 1,5
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE u omjerima 1:4:5 i 1.5:6 pri pH vrijednostima 1 i 1,5
Danijela Dragićević
Cilj ovog završnog rada je ispitivanje odziva ionsko-selektivnih membrana na Fe 3+ ione pri pH=1 i pH=1,5. Postupak pripreme i ispitivanje ovih elektroda je jednostavan, relativno jeftin, praktičan i brz te se danas vrlo često koriste. Selektivnost metode je povećana promjenom pH otopine uzorka. Membrane koje su se koristile tijekom rada slijedećeg su sastava:  MEMBRANA 4 : FePO 4 :Ag 2 S:PTFE= 1:4:5  MEMBRANA 5 : FePO 4 :Ag 2 S:PTFE= 1:5:6 Membrane su ispitivane ...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 uz dodatak nanočestica cinkovog oksida i aluminijevog oksihidroksida pri pH = 1 i pH = 1.5
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 uz dodatak nanočestica cinkovog oksida i aluminijevog oksihidroksida pri pH = 1 i pH = 1.5
Karmela Varvodić
Glavni cilj ovoga završnog rada je testiranje odziva membrana za ion-selektivne elektrode na Fe 3+ katione u otopini željezova(Ⅲ) nitrata pri pH=1 i pH=1,5 kao i utvrđivanje mogućnosti njihove praktične primjene. Testiranje odziva membrana izrađenih od mješavine željezova fosfata, srebrova sulfida i politetrafluoroetilena u omjeru 1 : 1 : 2 uz dodatak nanočestica cinkovog oksida i aluminijevog okshidroksida izvršeno je potenciometrijskom metodom...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS: Ag2S: PTFE
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS: Ag2S: PTFE
Monika Ivančić
U radu su pripremljene heterogene membranske elektrode i potenciometrijsko određivanje željezovih(II) kationa pri pH=4,00 te pH=4,75. Mjerenja su rađena za svaku membranu kako bi se dobile granice dokazivanja i granica određivanja Fe 2+ iona. Membrane koje su se koristile za testiranje metodom slijednog razrjeđivanja tijekom završnog rada sljedećeg su sastava:  Membrana 1: FeS:Ag 2 S:PTFE=1:1:2, veličina 100-125 µm  Membrana 2: FeS:Ag 2...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE = 1:1:2 s različitim udjelom nanočestica aluminijevog oksida
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE = 1:1:2 s različitim udjelom nanočestica aluminijevog oksida
Antonela Grubišić
U ovom radu ispitivan je odziv ion-selektivnih membrana na ione Fe 2+ s različitim udjelima nanočestica aluminijevog oksida pri pH=4 i pH=5. Membrane su bile sljedećeg sastava:  RF1 → FeS:Ag 2 S:PTFE = 1:1:2  AF1 → FeS:Ag 2 S:PTFE = 1:1:2 uz dodatak 1% čestica Al 2 O 3  AF2 → FeS:Ag 2 S:PTFE = 1:1:2 uz dodatak 0,5% čestica Al 2 O 3  AF3 → FeS:Ag 2 S:PTFE = 1:1:2 uz dodatak 0,25% čestica Al 2 O 3 Ispitivanja su provedena metodom...
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE veličina čestica manjih od 45 um
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE veličina čestica manjih od 45 um
Tomislav Šoletić
Provedeno je ispitivanje odziva ion-selektivnih membrana na željezove(II) ione u osnovnoj otopini potenciometrijskom metodom mjerenja razlike potencijala. Osnovni cilj je bilo testirati membranske elektrode i ispitati mogućnost njihovog daljnjeg korištenja u druge svrhe. Prvi dio eksperimenta je proveden u otopini pH vrijednosti 4,00, a drugi dio je proveden u otopini pH vrijednosti 4,75. Ispitivane membrane su prethodno napravljene u sastavu FeS:Ag 2 S:PTFE...
Ispitivanje odziva membrana na bazi NiS:Ag2S:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica hematita i aluminija
Ispitivanje odziva membrana na bazi NiS:Ag2S:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica hematita i aluminija
Jana Dujmović
Ispitan je odziv ionsko-selektivnih membrana na niklove(II) ione pri pH = 1 i pH = 2, te utjecaj dodatka različitih postotaka nanočestica željezovih i aluminijevih oksida na odziv membrana. Membrane su sastavljene od niklovog(II) sulfida, srebrovog sulfida i teflona koji osigurava čvrstoću membrane, dok su nanočestice magnetita, hematita, akaganeita te aluminijeva oksida dodavane u postotcima od 1, 0,5 i 0,25 %. Ukupno je testirano 13 membrana uključujući...
Ispitivanje odziva membrana na bazi Nis: Ag2S:PTFE = 1:1:2 s dodatkom nanočestica akaganeita i aluminija
Ispitivanje odziva membrana na bazi Nis: Ag2S:PTFE = 1:1:2 s dodatkom nanočestica akaganeita i aluminija
Mauricia Bolfek
Ispitan je odziv ionsko-selektivnih membrana na niklove(II) ione pri pH = 4 i pH = 5, te utjecaj dodatka različitih postotaka nanočestica željezovih i aluminijevih oksida na odziv membrana. Membrane su sastavljene od niklovog(II) sulfida, srebrovog sulfida i teflona koji osigurava čvrstoću membrane, dok su nanočestice magnetita, hematita, akaganeita te aluminijeva oksida dodavane u postotcima od 1, 0,5 i 0,25 %. Ukupno je testirano 13 membrana ...
Ispitivanje odziva membrana za ionsko-selektivne elektrode sastava FeS:Ag2S:PTFE 1:4:5 u acetatnome puferu
Ispitivanje odziva membrana za ionsko-selektivne elektrode sastava FeS:Ag2S:PTFE 1:4:5 u acetatnome puferu
Josipa Glavinić
Osnovni cilj ovoga završnoga rada je testiranje membranskih elektroda napravljenih od mješavine srebrovog sulfida, ţeljezovog(II) sulfida, te teflona u otopini acetatnog pufera pri pH=4,00. Opisano je testiranje prethodno napravljenih triju membrana u osnovnoj otopini ţeljezovog(II) sulfata heptahidrata, te ispitivanje odziva na ţeljezove(II) katione potenciometrijskom metodom, koja se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti,...
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica magnetita
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s dodatkom nanočestica magnetita
Teo Krolo
Potenciometrijska metoda se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti, praktičnosti te niske cijene, i upravo zbog toga je korištena u ovom radu. Korištene ion-selektivne elektrode pripremljene su od srebrovog sulfida, srebrovog klorida te politetrafluoretilen u omjeru 1:1:2 uz dodatak različitih omjera nanočestica magnetita. Metodom slijednog razrjeđivanja ispitan je odziv na srebrove ione u otopini srebrovog nitrata te odziv na kloridne ione u otopini natrijevog klorida....
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica 0.8, 1.0, 1.2%
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica 0.8, 1.0, 1.2%
Anđela Mastelić
Prethodno su izrađene ionsko-selektivne membrane od srebrovog sulfida s nanočesticama cinkovog oksida na kojima je izvršeno testiranje na srebrove i kloridne ione .Potenciometrijska metoda se pokazala najučinkovitijom zbog jednostavnosti, praktičnosti i niske cijene. Selektivnost same metode je ispitana promjenom reakcijskih uvjeta kao što je pH otopine uzorka. Prvo se ispituje odziv ionsko-selektivne elektrode na Ag + ione, a zatim na Cl - ...

Pages