Pages

Naletilić, Iva
Načela razvoja i put označavanja ekološkog proizvoda
Ličanin, Lucija
Nove tehnologije za stabilizaciju polifenila u dodacima prehrani
Horvat, Ivona
Novi pristup sintezi magnezijeva hidroksida procesom precipitacije iz morske vode
Jurkić, Petra
Nuspojave neopioidnih i opioidnih analgetika u Hrvatskoj prijavljene Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode u razdoblju od 2007. do 2014. godine
Buzdovačić, Andrea
Obrada procjedne vode odlagališta otpada primjenom šaržnog hibridnog procesa korištenjem prirodnog zeolita
Jerončić, Ana
Ocjena ekološkog stanja mora na području Kaštelanskog zaljeva, Dubrovnika, Podstrane i Pelješca prema trofičkom indeksu TRIX
Pervan, Ivana
Određivanje aktivnosti enzima polifenoloksidaze u uzorcima kultivirane borovnice
Rašić, Tonka Mirjana
Određivanje antimikrobnog učinka začinskog bilja na Enterococcus faecalis
Zenčić, Marijana
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i inhibicijskog djelovanja vodenog ekstrakta gorke naranče (Citrus aurantium L.) na aktivnost acetilkolinesteraze i butirilkolinesteraze
Božić, Ivana
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i ispitivanje sposobnosti inhibicije kolinesteraza nehlapljivih izolata korijena gaveza
Krejčir, Kornelija
Određivanje antioksidacijske aktivnosti i ispitivanje sposobnosti inhibicije kolinesteraza vodenog ekstrakta i eteričnog ulja chia sjemenki
Roščić, Antonio
Određivanje antioksidacijskog karaktera odabranih boroničnih kiselina i boroksins pomoću Spartan računalne podrške u usporedbi sa standardnim antioksidacijskim metodama

Pages