Pages

Sabljo, Kristina
Ispitivanje mehanizma prijenosa tvari i utjecaja aksijalne disperzije na vezanje Cd(II) i Zn(II) iz binarne vodene otopine na nepomičnom sloju prirodnog zeolita
Buzdovačić, Andrea
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona bakra
Petrić, Melita
Ispitivanje mogućnosti primjene različitih sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu barijeru za uklanjanje iona cinka iz onečišćenih podzemnih voda
Bokšić, Klara
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 1 : 2 pri pH vrijednostima 1 i 1,5 u otopinama FeCl3 i Fe(NO3)3
Brajković, Petra
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1
Brkan, Ivana
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 2 : 3 i FePO4 : Ag2S : PTFE = 1 : 3 : 4 pri pH = 1,5
Dragićević, Danijela
Ispitivanje odziva membrana na bazi FePO4 : Ag2S : PTFE u omjerima 1:4:5 i 1.5:6 pri pH vrijednostima 1 i 1,5
Ivančić, Monika
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS: Ag2S: PTFE
Šoletić, Tomislav
Ispitivanje odziva membrana na bazi FeS:Ag2S:PTFE veličina čestica manjih od 45 um
Glavinić, Josipa
Ispitivanje odziva membrana za ionsko-selektivne elektrode sastava FeS:Ag2S:PTFE 1:4:5 u acetatnome puferu
Mastelić, Anđela
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica 0.8, 1.0, 1.2%
Jurišić, Andrea
Ispitivanje odziva membrane na bazi Ag2S:AgCl:PTFE=1:1:2 s udjelom nanočestica ZnO 0.2, 0.4, 0.6%

Pages